top of page

INWESTYCJE

Wykonane remonty dróg w gminie

Wykonane remonty dróg w gminie

W ramach funduszy sołeckich zostały wykonane remonty dróg gminnych w miejscowościach: Falbogi Borowe, Zapiecki, Wymysły, Pomiechowo, Pomocnia, Kosewko, Cegielnia-Kosewo i Goławice Pierwsze

Kanalizacja z Nowego Modlina

Kanalizacja z Nowego Modlina

Odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Nowym Modlinie do Pomiechówka. Przeprowadzoną sieć kanalizacyjną połączono z komorą kraty koszowej, której zadaniem będzie wstępne zatrzymanie części stałych dopływających ze ściekami dla ochrony pomp oraz przewodu tłocznego.

ul. Krótka

ul. Krótka

Przebudowa drogi gminnej zapewni użytkownikom poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz poprawi estetykę terenu zabudowanego budynkami mieszkalnymi. Na wzmocnionej kruszywem łamanym dotychczasowej podbudowy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej ograniczonej krawężnikami. Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka ulicy to 300m².

Wólka Kikolska

Wólka Kikolska

Ruszyła przebudowa drogi gminnej więcej informacji wkrótce...

ul. Bałtycka

ul. Bałtycka

Przebudowa drogi gminnej zapewni użytkownikom poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz poprawi estetykę terenu zabudowanego budynkami mieszkalnymi. Na wzmocnionej kruszywem łamanym dotychczasowej podbudowy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej ograniczonej krawężnikami. Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka ulicy to 800m².

ul. Plażowa

ul. Plażowa

Przebudowa drogi gminnej zapewni użytkownikom poprawę bezpieczeństwa oraz poprawi estetykę terenu zabudowanego budynkami mieszkalnymi. Na wzmocnionej kruszywem łamanym dotychczasowej podbudowy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej ograniczonej krawężnikami. Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka ulicy to 920m².

Goławice Pierwsze (Góra Wólka)

Goławice Pierwsze (Góra Wólka)

W ramach przebudowy drogi wykonano nawierzchnię dwuwarstwową z mas mineralno-bitumicznych na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 po 0,5m. Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka o nawierzchni bitumicznej to 750 m². Ponadto wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na powierzchni 2065 m² pod przyszłą nawierzchnię bitumiczną.

Stare Orzechowo

Stare Orzechowo

W ramach przebudowy drogi gminnej w wykonano dwie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego o szerokości po 0,5m. Ogólna powierzchnia wykonanej nawierzchni to 900m².

ul. Plażowa

ul. Plażowa

Przebudowa drogi gminnej zapewni użytkownikom poprawę bezpieczeństwa oraz poprawi estetykę terenu zabudowanego budynkami mieszkalnymi. Na wzmocnionej kruszywem łamanym dotychczasowej podbudowy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej ograniczonej krawężnikami.

ul. Mazowiecka

ul. Mazowiecka

W ramach przebudowy wykonano, przebudowę części przyległego placu o powierzchni 67m². Na w/w powierzchni ułożono płyty betonowe co umożliwi wykonanie utwardzonego placu jako parkingu na pojazdy osobowe.

Wymysły

Wymysły

W ramach przebudowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Wymysły wykonano nawierzchnią asfaltową dwuwarstwową na podbudowie z kruszywa łamanego. Ogólna powierzchnia przebudowanej drogi wraz z poboczami to 1250 m².

Nowy Modlin

Nowy Modlin

Dotychczasową zniszczoną nawierzchnię przebudowano poprzez wykonanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego. Łączna powierzchnia przebudowanej drogi to 1386 m².

Progi zwalniające w Czarnowie

Progi zwalniające w Czarnowie

Budowa progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Czarnowo ma na celu wprowadzenie dodatkowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Lokalizacja progów dopasowana została do istniejącego zagospodarowania terenu.

Pomiechówek ul. Sportowa

Pomiechówek ul. Sportowa

Przebudowa ulicy Sportowej Długość odcinka 120mb Szerokość jezdni 4 m Ogólna powierzchnia jezdni 480 m² Powierzchnia prakingów 140 m² Powierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej 240 m² Przebudowa ulicy gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego ograniczonej krawężnikiem wtopionym.

Pomiechówek ul. Młodości

Pomiechówek ul. Młodości

Przebudowa polegała na wykonaniu odcinka ulicy o długości 120 mb (o nawierzchni gruntowej). Na podbudowie z kruszywa łamanego wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej o szerokości 4,5 m ograniczonej krawężnikami. Odwodnienie przedmiotowej ulicu odbywać się będzie powierzchniowo z odprowadzeniem wód opadowych na pobocza. Ogólna powierzchnia wykonanej nawierzchni wyniosła 552 m².

Wola Błędowska

Wola Błędowska

PRZEBUDOWA – WOLA BŁĘDOWSKA: Długość odcinka 300 m Szerokość jezdni 4,0 m Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka 1200 m² Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Błędowska miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. Dotychczasową nawierzchnię przebudowano poprzez wykonanie dwóch warstw nawierzchni mineralno-bitumicznej. Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego.

Pomiechówek ul. Przejazdowej

Pomiechówek ul. Przejazdowej

Długość odcinka 90 mb Szerokość jezdni 4,5 m Ogólna powierzchnia jezdni 450 m² Powierzchnia na wjazdach 45 m² Przebudowa ulicy Przejazdowej w Pomiechówku miała na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wykonano nawierzchnię oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm.

Przebudowa Orzechowo Nowe 2.jpg

Przebudowa Orzechowo Nowe 2.jpg

PRZEBUDOWA – NOWE ORZECHOWO: Długość odcinka 895 m Szerokość jezdni 3 m Szerokość poboczy 0,5 m Ogólna powierzchnia jezdni 2685 m². Przebudowa drogi miała na celu poprawę bezpieczeństwa. Dotychczasową nawierzchnię gruntową przebudowano poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej.

Goławice Drugie ul. Konwaliowa

Goławice Drugie ul. Konwaliowa

Długość odcinka – 648 mb. Ogólna powierzchnia nawierzchni 2200 m². Przebudowano drogę gminną gruntową poprze wykonanie dwóch warstw nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego. Pobocza wykonano z kruszywa łamanego

bottom of page