top of page

HYDROFORNIE

Hydrofornia Wólka Kikolska

Hydrofornia Wólka Kikolska

Miejscowością korzystającą jest Wólka Kikolska. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=11 m³/h decyzją Nr 35/79 z dnia 05.03.1979 r. Prezydenta Miasta Warszawy. Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie. Na terenie stacji znajdują się ponadto: budynek technologiczny, budynek gospodarczy, studzienka neutralizacyjna, studzienka rewizyjna.

Hydrofornia Stanisławowo

Hydrofornia Stanisławowo

Miejscowości korzystające: Stanisławowo, Nowy Modlin, Bronisławka, Pomiechowo, Pomiechówek. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=43,0 m³/h decyzją Nr 190/82 z dnia 03.12.1982 r. Prezydenta Miasta Warszawy. Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie. Na terenie stacji znajdują się ponadto: budynek technologiczny, bezodpływowy zbiornik ścieków, bezodpływowa studzienka neutralizacyjna, studzienka rewizyjna z osadnikiem.

Hydrofornia Pomiechówek

Hydrofornia Pomiechówek

CZARNOWO-BRODY: Miejscowości korzystające: Pomiechówek Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=100,0 m³/h decyzją Nr 114/92 z dnia 07.08.1992 r. Wojewody Warszawskiego. Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.

Hydrofornia Orzechowo

Hydrofornia Orzechowo

ORZECHOWO STARE: Miejscowości korzystające: Orzechowo Stare, Orzechowo Nowe, Wójtostwo, Zapiecki, Gmina Dębe. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=31,0 m³/h decyzją Nr 16/76 z dnia 27.01.1976 r. Prezydenta Miasta Warszawy. Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie. Na terenie stacji znajdują się ponadto: budynek technologiczny, budynek gospodarczy, studzienka rewizyjna z osadnikiem, przewód kontaktowy.

Hydrofornia Kosewo

Hydrofornia Kosewo

Miejscowości korzystające: Błędówko, Błędowo, Cegielnia-Kosewo, Kosewo, Kosewko, Pomiechówek, Pomocnia, Szczypiorno, Śniadówko, Wola Błędowska, Wymysły, Gmina Zakroczym oraz Gmina Nasielsk. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=43,0 m³/h decyzją Nr 126/85 z dnia 19.06.1985 r. Wojewody Warszawskiego. Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie. Na terenie stacji znajdują się ponadto: budynek technologiczny, bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych,

Hydrofornia Kikoły

Hydrofornia Kikoły

Miejscowością korzystającą są Kikoły. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=26,0 m³/h decyzją Nr 82/76 z dnia 14.04.1976 r. Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Źródłem wody na potrzeby wodociągu jest jedna studnia. Na terenie stacji znajdują się ponadto: budynek technologiczny, budynek gospodarczy, zbiornik popłuczyn.

Hydrofornia Czarnowo

Hydrofornia Czarnowo

CZARNOWO: Miejscowością korzystającą jest Czarnowo. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=21,0 m³/h decyzją Nr 148/97 z dnia 18.09.1997 r. Wojewody Warszawskiego. Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie. Na terenie stacji znajdują się ponadto: budynek hydroforni oraz budynek gospodarczy, w którym składowany jest rezerwowy agregat pompowy z osprzętem.

Hydrofornia Goławice Pierwsze

Hydrofornia Goławice Pierwsze

Miejscowości korzystające: Goławice Pierwsze i Goławice Drugie. Zasoby eksploatacyjne ujęcia ustalone zostały w wysokości Qₑ=26,0 m³/h decyzją Nr 88/78 z dnia 11.05.1978 r. Prezydenta Miasta Warszawy. Źródłem wody na potrzeby wodociągu są dwie studnie.

bottom of page