PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GOŁAWICACH PIERWSZYCH (GÓRA WÓLKA)

 

Zakres robót przebudowy drogi w miejscowości Goławice Pierwsze miał na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu. 

W ramach przebudowy drogi wykonano nawierzchnię dwuwarstwową z mas mineralno-bitumicznych  na podbudowie z kruszywa łamanego. Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 po 0,5m. 

Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka o nawierzchni bitumicznej to 750 m².

Ponadto wykonano podbudowę z kruszywa łamanego na powierzchni 2065 m² pod przyszłą nawierzchnię bitumiczną. 

 

 

 

 

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze

Goławice Pierwsze