PRZEBUDOWA – NOWE ORZECHOWO:

Długość odcinka 895 m

Szerokość jezdni 3 m

Szerokość poboczy 0,5 m

Ogólna powierzchnia jezdni 2685 m².

Przebudowa drogi miała na celu poprawę bezpieczeństwa. Dotychczasową nawierzchnię gruntową przebudowano poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej.

7.jpg

7.jpg

6.jpg

6.jpg

5.jpg

5.jpg

4.jpg

4.jpg

3.jpg

3.jpg

2.jpg

2.jpg

1.jpg

1.jpg