PRZEBUDOWA - ULICA PRZEJAZDOWA:

Długość odcinka 90 mb

Szerokość jezdni 4,5 m

Ogólna powierzchnia jezdni 450 m²

Powierzchnia na wjazdach 45 m²

Przebudowa ulicy Przejazdowej w Pomiechówku miała na celu poprawę stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wykonano nawierzchnię oraz zjazdy do posesji z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm.

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa

ul. Przejazdowa