Przebudowa ulicy Sportowej

Długość odcinka 120mb

Szerokość jezdni 4 m

Ogólna powierzchnia jezdni 480 m²

Powierzchnia prakingów 140 m²

Powierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej 240 m²

Przebudowa ulicy gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej o grubości 8 cm, na podbudowie

z kruszywa łamanego ograniczonej krawężnikiem wtopionym.

Przebudowa ul. Sportowej

Przebudowa ul. Sportowej

Przebudowa ul. Sportowej

Przebudowa ul. Sportowej

Przebudowa ul. Sportowej 1

Przebudowa ul. Sportowej 1

ul. Sportowa 3.JPG

ul. Sportowa 3.JPG

ul. Sportowa 1.JPG

ul. Sportowa 1.JPG

ul. Sportowa.JPG

ul. Sportowa.JPG