top of page

WODA, ŚCIEKI

Woda jest wspaniałym bogactwem niezbędnym do życia, a jednocześnie dobrem trudnym
i kosztownym do pozyskania, jak również do uzdatnienia w taki sposób, aby była bezpieczna
dla zdrowia i jej jakość odpowiadała obowiązującym przepisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 29 marca 2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z 2007r. z późn. zm.).

 

Woda charakteryzuje się różnym stopniem zawartości związków, zwanych wskaźnikami fizyko-chemicznymi.Wody podziemne, w przeciwieństwie do powierzchniowych, charakteryzują się dużą stabilnością parametrów, zwłaszcza te pobierane z dużych głębokości.

W celu usunięcia ponadnormatywnych ilości tych związków wodę poddaje się skomplikowanym procesom uzdatniania (napowietrzania, filtracji, dezynfekcji), tak, aby finalny produkt - woda w kranie odbiorcy - była bezpieczna dla zdrowia. Aby zapewnić stałą kontrolę jakości wody jest ona pobierana i badana na Stacjach Uzdatniania Wody oraz w reprezentatywnych punktach sieci miejskiej w zakresie wybranych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.

 

W tym miejscu można wspomnieć o fakcie, iż obowiązujące wymagania bakteriologiczne dotyczące wody do picia dostarczanej przez firmy wodociągowe są bardziej restrykcyjne niż te stawiane wodzie butelkowanej.

Woda w Gminie Pomiechówek jest wodą średnio-twardą, a dowiedziono, że generalnie woda twarda zawierająca większe ilości związków wapnia i magnezu jest zdrowsza dla organizmu człowieka od wody miękkiej, gdyż korzystnie wpływa na układ kostny i układ krążenia. Nadzór nad jakością wody do spożycia przez ludzi prowadzony jest przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

bottom of page