PRZEBUDOWA – WOLA BŁĘDOWSKA:

Długość odcinka 300 m

Szerokość jezdni 4,0 m

Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka 1200 m²

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Błędowska miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Dotychczasową nawierzchnię przebudowano poprzez wykonanie dwóch warstw nawierzchni mineralno-bitumicznej.

Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego.

PRZEBUDOWA – WOLA BŁĘDOWSKA

PRZEBUDOWA – WOLA BŁĘDOWSKA

PRZEBUDOWA – WOLA BŁĘDOWSKA

PRZEBUDOWA – WOLA BŁĘDOWSKA

PRZEBUDOWA – WOLA BŁĘDOWSKA

PRZEBUDOWA – WOLA BŁĘDOWSKA