PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYMYSŁACH

 

W ramach przebudowy drogi gminnej o nawierzchni gruntowej w miejscowości Wymysły wykonano nawierzchnią asfaltową dwuwarstwową na podbudowie z kruszywa łamanego.

Przebudowa w/w drogi przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu.
Ogólna powierzchnia przebudowanej drogi wraz z poboczami to 1250 m².

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYMYSŁACH

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W WYMYSŁACH

wymysły (3).JPG

wymysły (3).JPG

WYMYSŁY (2).JPG

WYMYSŁY (2).JPG

wymysły_po_pracach.JPG

wymysły_po_pracach.JPG

wymysły_po_pracach_(2).JPG

wymysły_po_pracach_(2).JPG