PRZEBUDOWA UL. KRÓTKIEJ W POMIECHÓWKU

 

Przebudowa drogi gminnej zapewni użytkownikom poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz poprawi estetykę terenu zabudowanego budynkami mieszkalnymi.

Na wzmocnionej kruszywem łamanym dotychczasowej podbudowy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej ograniczonej krawężnikami.
Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka ulicy to 300m².

 

 

 

 

ul. Krótka

ul. Krótka

ul. Kupiecka

ul. Kupiecka

ul. Kupiecka

ul. Kupiecka

ul. Krótka

ul. Krótka