PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W NOWYM MODLINIE

 

Przebudowa drogi miała na celu poprawić bezpieczeństwo ruchu.
Dotychczasową zniszczoną nawierzchnię przebudowano poprzez wykonanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych.

Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego.
Łączna powierzchnia przebudowanej drogi to 1386 m².

PRZEBUDOWA DROGI W NOWYM MODLINIE

PRZEBUDOWA DROGI W NOWYM MODLINIE

NOWY MODLIN - POM.JPG

NOWY MODLIN - POM.JPG

nowy modlin (4).JPG

nowy modlin (4).JPG

NOWY MODLIN - POM (2).JPG

NOWY MODLIN - POM (2).JPG

NOWY MODLIN.JPG

NOWY MODLIN.JPG

NOWY MODLIN (3).JPG

NOWY MODLIN (3).JPG

NOWY MODLIN (2).JPG

NOWY MODLIN (2).JPG

NOWY MODLIN - POM (3).JPG

NOWY MODLIN - POM (3).JPG

nowy modlin (5).JPG

nowy modlin (5).JPG