Przebudowa ul. Konwaliowa - Goławice Pierwsze

Długość odcinka – 648 mb.
Ogólna powierzchnia nawierzchni 2200 m².
Przebudowano drogę gminną gruntową poprze wykonanie dwóch warstw
nawierzchni mineralno-bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego.
Pobocza wykonano z kruszywa łamanego

Goławice Pierwsze ul. Konwaliowa

Goławice Pierwsze ul. Konwaliowa