PRZEBUDOWA UL. PLAŻOWEJ W POMIECHOWIE

 

Przebudowa drogi gminnej zapewni użytkownikom poprawę bezpieczeństwa oraz poprawi estetykę terenu zabudowanego budynkami mieszkalnymi.

Na wzmocnionej kruszywem łamanym dotychczasowej podbudowy wykonano nawierzchnię z kostki betonowej brukowej ograniczonej krawężnikami.
Łączna powierzchnia przebudowanego odcinka ulicy to 920m².

 

 

 

 

ul. Plażowa

ul. Plażowa

ul. Plażowa

ul. Plażowa

ul. Plażowa

ul. Plażowa