W KOŃCU ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH Z NOWEGO MODLINA DO POMIECHÓWKA 

 

Odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Nowym Modlinie do Pomiechówka było spowodowane wymagalną modernizacją zrujnowanej oczyszczalni. W związku z powyższym Gmina Pomiechówek podjęła decyzje o przepompowaniu ścieków
z Nowego Modlina do nowej  Oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w centrum w Pomiechówka. 

 

Przeprowadzona sieć kanalizacyjna wykorzystując istniejące studnie kanalizacyjne połączono z komorą kraty koszowej, której zadaniem będzie wstępne zatrzymanie części stałych dopływających ze ściekami dla ochrony pomp oraz przewodu tłocznego. 

Do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej będą mogły się podłączyć za pomocą przyłącza kanalizacyjnego, posesje zlokalizowane wzdłuż zaprojektowanego przewodu tłocznego. 

Właściciele posesji, którzy chcieli by się przyłączyć od sieci kanalizacyjnej powinni złorzyć do zakładu wniosek o przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania
z nieruchomości  

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna

Kanalizacja ul. Gościnna