DZIAŁALNOŚĆ

Wóz asenizacyjny Scania

Wóz asenizacyjny Scania

WÓZ ASENIZACYJNY I: Marka: Scania Model: 124/420C Pojemność: 10,5 m³ (10500 litrów) Ładowność: 9800 kg Rok produkcji: 2000 Zakupiony w roku: 2014 Pojazdy te służą do wywozu nieczystości płynnych, które są odbierane bezpośrednio z szamb bezodpływowych z terenu gminy Pomiechówek i dostarczane do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej w Pomiechówku. Wykorzystywane są również do wszelkiego rodzaju prac konserwacyjnych przy naprawie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Walec drogowy wolnobieżny

Walec drogowy wolnobieżny

WALEC DROGOWY WOLNOBIEŻNY MAŁY: Marka: JCB Wibromax Model: JCB 3CX Rok produkcji: 2012 Zakupiony w roku: 2012 Walce drogowe służą do zagęszczania podbudowy oraz mas nawierzchniowych przy budowie dróg wykonywanych przez KZB. Są to walce samojezdne stalowe i wibracyjne, które mają jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne.

Walec drogowy wolnobieżny

Walec drogowy wolnobieżny

WALEC DROGOWY WOLNOBIEŻNY Marka: Ammann Model: DTV 903 D Rok produkcji: Zakupiony w roku: 2013 Pojazd ten jest przeznaczony do walcowania asfaltu na drogach gminnych. Walce drogowe służą do zagęszczania podbudowy oraz mas nawierzchniowych przy budowie dróg wykonywanych przez KZB. Są to walce samojezdne stalowe i wibracyjne, które mają jednoczesne oddziaływanie statyczne i dynamiczne.

Samochód ciężarowy MAN

Samochód ciężarowy MAN

SAMOCHÓD CIĘŻAROWY: Marka: Man Model: TGA26.360 Ładowność: 13.100 Rok produkcji: 2005 Zakupiony w roku: 2011 Samochód samowyładowczy, który służy do przewozu materiałów budowlanych i drogowych takich jak: piasek, żwir, tłuczeń, masa asfaltowa. Jest niezbędny do wykonywanych prac zleconych naszej instytucji.

Równiarka

Równiarka

RÓWNIARKA DROGOWA: Marka: XCMG Model: GR215A Rok produkcji: 2009 Zakupiony w roku: 2011 To pojazd samojezdny, trzyosiowy. Służy on do wykonywania robót ziemnych, głównie do profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, rowów i poboczy, wyrównywania nasypów. Stosowany jest również do mieszania materiałów drogowych w procesie stabilizacji, do zrywania starej nawierzchni, trawników itp. oraz do wyrównywania powierzchni pola. W okresie zimowym wykorzystywany jest do odśnieżania dróg gminnych.

Rozściełacz do asfaltu

Rozściełacz do asfaltu

ROZŚCIEŁACZ ASFALTU AGB: Marka: AGB Model: Titan 111VB Podgrzewanie: propan 1,5 bar 4kg/h Rok produkcji: 1993 Zakupiony w roku: 2013 Maszyna drogowa przeznaczona do rozkładania nawierzchni asfaltowych i kruszywa łamanego.

Podnośnik koszowy

Podnośnik koszowy

PODNOŚNIK KOSZOWY: Marka: Renault Model: JS00C2M0D Rok produkcji: 1988 Zakupiony w roku: 2013 Nowy podnośnik przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w gminie Pomiechówek poprzez pomoc w naprawie awarii i konserwacji oświetlenia ulicznego oraz prześwietlania korony drzew. Sprzęt posiada możliwość maksymalnego wyniesienia kosza na wysokość 22 m i dzięki temu może być wykorzystywany także do innych prac wysokościowych na terenie gminy takich jak: pielęgnacja wysokich drzew, remonty.

Koparko-ładowarka

Koparko-ładowarka

KOPARKO-ŁADOWARKA: Marka: JCB Model: 3CX TURBO ECO Rok produkcji: 2012 Zakupiony w roku: 2012 Sprzęt ten wykorzystywany jest do budowy i modernizacji dróg, naprawy wodociągów, sieci kanalizacyjnych, równania terenu oraz innych prac ziemnych.

Fiat Scudo

Fiat Scudo

SAMOCHÓD DOSTAWCZY: Marka: Fiat Model: Scudo 2.0 16V Ładowność: 1200 kg Rok produkcji: 2008 Z akupiony w roku: 2008 Pojazd ten jest wykorzystywany do prac konserwacyjnych, odbioru przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, do plombowania, wymiany i naprawy wodomierzy. Służy on również do przewozu pracowników w celu wykonywania prac związanych z konserwacją hydroforni oraz do przewozu części zamiennych.