PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W STARYM ORZECHOWIE

 

W ramach przebudowy drogi gminnej wykonano dwie warstwy nawierzchni mineralno-bitumicznej o grubości 4cm warstwa wiążąca i 3 cm warstw ścieralna na podbudowie z kruszywa łamanego.

Wykonano również pobocza z kruszywa łamanego o szerokości po 0,5m.

Ogólna powierzchnia wykonanej nawierzchni to 900m².

wykonanie przebudowy w/w odcinka drogi poprawi bezpieczeństwo odbywającego się ruchu.

 

 

 

Stare Orzechowo 2.JPG

Stare Orzechowo 2.JPG

Stare Orzechowo.JPG

Stare Orzechowo.JPG

prace Stare Orzechowo.JPG

prace Stare Orzechowo.JPG

Stare Orzechowo 1.JPG

Stare Orzechowo 1.JPG

Prace Stare orzechowo (2).JPG

Prace Stare orzechowo (2).JPG

St. Orzechowo.JPG

St. Orzechowo.JPG

DSCN0072.JPG

DSCN0072.JPG

DSCN0073.JPG

DSCN0073.JPG

DSCN0074.JPG

DSCN0074.JPG

DSCN0075.JPG

DSCN0075.JPG